M.K.Čiurlionio tapybos galerija

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, dailininko ir kompozitoriaus, tapyba lietuvių XX a. dailei suteikė ypatingo svorio. Savo visuotinumu ji prašoko amžininkus ir naujais plastiniais atradimais susilietė su pasaulinio meno sfera. Čiurlionis buvo vienintelis tokio lygio lietuvių kūrėjas, kuris ne tik patraukė dėmesį savo individualybės originalumu, bet padėjo to laiko kontekste įteisinti jauną nacionalinę XX a. lietuvių dailę.

Iš knygos "XX a. lietuvių dailės istorija"


Trumpa galerijos apžvalga

Mūsų XX a. pradžia reiškiasi chaotiškai, tūkstančiai dalykų, kuriuos esu matęs, padarė man vieną įspūdį, kad tapyba kažkur veržiasi, kad nori sudaužyti ligšiolinius rėmus, tačiau juose lieka.

M.K.Čiurlionis


I salė: paveikslų ciklai ir triptikai

"Laidotuvių simfonija"
"Tvanas"
"Pasaulio sutvėrimas"
"Zodiakas"
"Žiema", "Pavasaris", "Vasara"
Triptikai ("Mano kelias", "Karalaičio kelionė", "Raigardas")
Kiti 1904-6 m. ciklai
Kiti 1907-8 m. ciklai

II salė: muzikinė tapyba

"Saulės sonata"
"Pavasario sonata"
"Žalčio sonata"
"Jūros sonata"
"Vasaros sonata"
"Piramidžių sonata"
"Žvaigždžių sonata"
Preliudai ir fugos

III salė: kiti paveikslai

1904 m. paveikslai
1905 m. paveikslai
1906 m. paveikslai
1907 m. paveikslai
1908 m. paveikslai
1909 m. paveikslai