Tvanas

Esminis Čiurlionio stiliaus bruožas yra metaforiškai suvoktas ir atskleistas pasaulis. Perkeltinės prasmės regimosios realybės vaizdais dailininkas siekė įsismelkti į žmogaus sąmonės ir pasąmonės sritį [...]. Tai priemonės, kuriomis jis ieškojo giluminių daiktų ryšių, vesdamas į sudvasintą, gyvų paslapčių kupiną makro ir mikro pasaulį.

Iš knygos "XX a. lietuvių dailės istorija"


Devynių paveikslų ciklas (1904-5 m.)

I
(43KB)

II
(44KB)

III
(63KB)

IV
(67KB)

V
(57KB)

VI
(39KB)

VII
(49KB)

VIII
(33KB)

IX
(36KB)


I salė: paveikslų ciklai ir triptikai

"Laidotuvių simfonija"
"Tvanas"
"Pasaulio sutvėrimas"
"Zodiakas"
"Žiema", "Pavasaris", "Vasara"
Triptikai ("Mano kelias", "Karalaičio kelionė", "Raigardas")
Kiti 1904-6 m. ciklai
Kiti 1907-8 m. ciklai

II salė: muzikinė tapyba

"Saulės sonata"
"Pavasario sonata"
"Žalčio sonata"
"Jūros sonata"
"Vasaros sonata"
"Piramidžių sonata"
"Žvaigždžių sonata"
Preliudai, fugos ir kt.

III salė: kiti paveikslai

1904 m. paveikslai
1905 m. paveikslai
1906 m. paveikslai
1907 m. paveikslai
1908 m. paveikslai
1909 m. paveikslai


Grįžti į įžanginį Čiurlionio tapybos puslapį