1909 metų paveikslai

Čiurlionis, neginčijamai įžymi ir originami asmenybė, kuria didžiuotųsi kiekviena šalis, kiekviena tauta. Galingu polėkiu, žinoma, nesąmoningu, jis plačiai išplėtė sąlygines tapybos ribas ir, užmojo bei didžiulio talento vedamas, nuskriejo į ūkanotas ir erdvias savo fantazijos sferas.

L.Antokolskis


Nojaus arka
1909 m. (56KB)

Demonas
1909 m. (45KB)

Žemaičių koplytstulpiai
(Žemaičių kryžiai)

1909 m. (82KB)

Žemaičių kapinės
(Lietuviškos kapinės)

1909 m. (33KB)

Tvirtovė. Pasaka
1909 m. (42KB)

Pilis. Pasaka
1909 m. (65KB)

Karaliai. Pasaka
1908-9 m. (63KB)

Rojus
1909 m. (54KB)

Auka
1909 m. (68KB)

Žaibai
1909 m. (43KB)

Perkūnas
1909 m. (35KB)

Aukuras
1909 m. (68KB)

Rex
1909 m. (145KB)


I salė: paveikslų ciklai ir triptikai

"Laidotuvių simfonija"
"Tvanas"
"Pasaulio sutvėrimas"
"Zodiakas"
"Žiema", "Pavasaris", "Vasara"
Triptikai ("Mano kelias", "Karalaičio kelionė", "Raigardas")
Kiti 1904-6 m. ciklai
Kiti 1907-8 m. ciklai

II salė: muzikinė tapyba

"Saulės sonata"
"Pavasario sonata"
"Žalčio sonata"
"Jūros sonata"
"Vasaros sonata"
"Piramidžių sonata"
"Žvaigždžių sonata"
Preliudai, fugos ir kt.

III salė: kiti paveikslai

1904 m. paveikslai
1905 m. paveikslai
1906 m. paveikslai
1907 m. paveikslai
1908 m. paveikslai
1909 m. paveikslai


Grįžti į įžanginį Čiurlionio tapybos puslapį