1905 metų paveikslai

Jis žvelgė į žmogaus būtį lyg nuo aukšto kalno, pagaudamas ją erdvioje amžinybės tėkmėje, netgi mažuose reiškiniuose talpindamas žodžiu sunkiai nusakomas dimensijas, savo išgyvenimuose sutelkdamas mąstytojo rimtį ir stebėjimo nuotolio žadinamą dvasinę pusiausvyrą.

Iš knygos "XX a. lietuvių dailės istorija"


Mintis
1904-5 m. (40KB)

Himnas
1904-5 m. (36KB)

Gluosniai
1904-5 m. (64KB)

Tvirtovė (Kontrforsai)
1904-5 m. (42KB)

Vakaras
1904-5 m. (31KB)

Kalnai (Kiparisai)
1904-5 m. (75KB)

Ramybė
1904-5 m. (42KB)

Marso pasaulis
1904-5 m. (58KB)

Veidai (Profilis)
1904-5 m. (45KB)

Regėjimas. Kompozicija
1904-5 m. (83KB)

Kompozicija. Fantazija
1904-5 m. (53KB)

Angelas
1904-5 m. (78KB)

Langas (Kryžius)
1904-5 m. (50KB)

Tiesa
1905 m. (50KB)

Tyla
1905 m. (36KB)

Žinia
1905 m. (40KB)


I salė: paveikslų ciklai ir triptikai

"Laidotuvių simfonija"
"Tvanas"
"Pasaulio sutvėrimas"
"Zodiakas"
"Žiema", "Pavasaris", "Vasara"
Triptikai ("Mano kelias", "Karalaičio kelionė", "Raigardas")
Kiti 1904-6 m. ciklai
Kiti 1907-8 m. ciklai

II salė: muzikinė tapyba

"Saulės sonata"
"Pavasario sonata"
"Žalčio sonata"
"Jūros sonata"
"Vasaros sonata"
"Piramidžių sonata"
"Žvaigždžių sonata"
Preliudai, fugos ir kt.

III salė: kiti paveikslai

1904 m. paveikslai
1905 m. paveikslai
1906 m. paveikslai
1907 m. paveikslai
1908 m. paveikslai
1909 m. paveikslai


Grįžti į įžanginį Čiurlionio tapybos puslapį