Saulės sonata

Skirtingo pobūdžio sonatos dalimis - Allegro, Andante, Scherzo - Čiurlionis perteikė įvairaus judėjimo gradaciją, iš turtingiausių gamtos gaivalų - jūros ošimo, žvaigždžių mirgėjimo, žiedų ir medelių skleidimosi, paukščių plazdenimo - jis kūrė ištisą optinę ir drauge muzikinę viziją...

Iš knygos "XX a. lietuvių dailės istorija"


(1907 m.)

Allegro
(44KB)

Andante
(64KB)

Scherzo
(74KB)

Finale
(93KB)


I salė: paveikslų ciklai ir triptikai

"Laidotuvių simfonija"
"Tvanas"
"Pasaulio sutvėrimas"
"Zodiakas"
"Žiema", "Pavasaris", "Vasara"
Triptikai ("Mano kelias", "Karalaičio kelionė", "Raigardas")
Kiti 1904-6 m. ciklai
Kiti 1907-8 m. ciklai

II salė: muzikinė tapyba

"Saulės sonata"
"Pavasario sonata"
"Žalčio sonata"
"Jūros sonata"
"Vasaros sonata"
"Piramidžių sonata"
"Žvaigždžių sonata"
Preliudai, fugos ir kt.

III salė: kiti paveikslai

1904 m. paveikslai
1905 m. paveikslai
1906 m. paveikslai
1907 m. paveikslai
1908 m. paveikslai
1909 m. paveikslai


Grįžti į įžanginį Čiurlionio tapybos puslapį