Svetainės dalykinė rodyklė

Čia pateiktas abėcėlinis nuorodų sąrašas - patogiausias būdas rasti konkrečią su M.K.Čiurlioniu bei jo kūryba susijusią informaciją (įvykį, pavardę, įstaigą, paveikslą, muzikos kūrinį ar kt.), esančią šioje svetainėje. Išsirinkite vieną iš trijų paieškos kategorijų (jos atitinka tris pagrindinius svetainės skyrius) ir susiraskite Jus dominančią nuorodą. Tokia paieškos sistema primena knygos dalykinę rodyklę. Jei nepavyks rasti pageidaujamos nuorodos vienoje kategorijoje, išmėginkite ir kitas dvi.
Čiurlionio biografija ir su jo vardu susiję faktai
Čiurlionio dailė
Čiurlionio muzika

Čiurlionio biografija ir su jo vardu susiję faktai

A B Č D E G H J K L M N O P R S Š T V Z Ž

Adelė (Radmanaitė) Čiurlionienė
Alpinistai (įkopę į Čiurlionio viršūnę)
Antroji postimpresionistų paroda (Londonas)
Asteroidas (Čiurlionio a.)
Astrofizikas Nikolajus Černychas
"Audra" (paveikslų ciklas)
Augūnas R.

Benua A.
Berliozas H.
Bžezickis T.

Černychas N.
Čikaga: Čiurlionio dailės galerija
"Čiurlionies kuopa"
Čiurlionio asteroidas
Čiurlionio dailės galerija (Čikaga)
Čiurlionio dailės muziejus (Kaunas)
Čiurlionio galerija (Kaunas)
Čiurlionio kalnai
"Čiurlionio kelias" (palei Varėnos-Druskininkų kelią)
Čiurlionio konkursas
Čiurlionio kvartetas
Čiurlionio memorialinis muziejus (Druskininkai)
Čiurlionio meno ansamblis (Vilnius)
Čiurlionio meno mokykla (menų gimnazija)
Čiurlionio paminklas (Druskininkuose)
Čiurlionio portretas
Čiurlionio viršūnė (Pamyras, Tadžikija)

Dailės draugija: "Čiurlionies kuopos" išleidimas
Dailės draugija: įkūrimas ir veikla
Dailės parodos
"De profundis" (kantata)
Drezdenas
Druskininkai: Čiurlionio memorialinis muziejus
Druskininkai: gydymasis
Druskininkai: gyvenimas su žmona Sofija
Druskininkai: lankymas iš Vilniaus
Druskininkai: persikėlimas iš Varėnos
Dvaro orkestro mokykla

"Expo-2000" (tartptautinė paroda Hanoveryje)

Galaunė P.
Gimimas

Hanoveris: tartptautinė paroda "Expo-2000"

Jadasonas S.
Jaroševičius A.
"Jūra" (simfoninė poema)
"Jūra": pirmasis simfoninės poemos atlikimas

Kalpokas P.
Kantata "De profundis"
Kaukazas
Kaunas: Čiurlionio galerija
Kaunas: pomirtinė M.K.Č tapybos paroda
Kauno istorijos ir Čiurlionio dailės muziejų rūmai
Kauno valstybinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus
Kauziko piešimo mokykla
Konstantinas Čiurlionis
Kšižanovskis K.
Kuprevičius G.
Kvartetas (Čiurlionio k. - 4-ių studentų grupė)

"Laidotuvių simfonija" (paveikslų ciklas)
Leipcigo konservatorija
Lietuvių dailės draugija: "Čiurlionies kuopos" išleidimas
Lietuvių dailės draugija: įkūrimas ir veikla
Lietuvių dailės parodos
Lietuvių liaudies dainų harmonizavimas
Lietuvos atgimimo sąjūdis
Lietuvos nacionalinė premija (Čiurlionio kvartetui)
Liublino muzikos mokykla
Londonas: Antroji postimpresionistų paroda

Mackevičius A.
Makovskis S.
Markevičius J.
Maskva: dailės parodos
Maskva: pomirtinė M.K.Č. dailės paroda
"Meno pasaulio" grupė (Peterburgas)
"Meno pasaulio" grupė: pomirtinių M.K.Č. parodų organizavimas
Mirtis Pustelniko sanatorijoje
"Miške" (simfoninė poema)
"Miške": pirmasis simfoninės poemos atlikimas
Miunchenas
Moneta su Čiurlionio atvaizdu

Niurnbergas
Noskovskis Z.

Oginskis M.: dvaro orkestro mokykla
Oginskis M.: Čiurlionio mecenatas

Palanga
Paminklas Čiurlioniui (Druskininkuose)
Pamyras: Čiurlionio viršūnė
Parodos (dailės)
"Pasaulio sutvėrimas" (paveikslų ciklas)
"Pasaulio sutvėrimas XX amžiaus pabaigai" (Lietuvos projektas Hanoveryje)
Perloja: "Čiurlionio kelio" autorių stovykla
Peterburgas: grįžimas ir pervargimas
Peterburgas: pirmoji kelionė, dailės parodos
Peterburgas: pomirtinė M.K.Č. dailės paroda
Peterburgas: pirmasis M.K.Č. simfoninės poemos "Miške" atlikimas
Pineginas N.
Pirmoji dailės paroda, kurioje dalyvauja Čiurlionis
Pirmoji lietuvių dailės paroda
Plungė
Pomirtinės M.K.Č. tapybos parodos
Portretas (Čiurlionio)
Postimpresionistų paroda Londone
Praha
Prano Juozapo Žemės salynas
Proginė moneta su Čiurlionio atvaizdu
Pustelniko sanatorija

"Ramybė"
Rasų kapinės
Reinekė K.
Rerichas N.
"Rex"
Rimša P.: Dailės draugijos narys
Rimša P.: pirmosios lietuvių dailės parodos dalyvis
Rimša P.: pirmosios lietuvių dailės parodos organizavimas
Rotušės aikštė (Vilnius): sutinkant trečiąjį tūkstantmetį
Ruščicas F.

"Saulės pasveikinimas"
Sigetinskis A.
Simfoninė poema "Jūra"
Simfoninė poema "Miške"
Sklėrius K.
Sofija (Kymantaitė) Čiurlionienė
Stabrauskas K.
Styginių kvartetas
Straipsniai meno klausimais (Čiurlionio)

Šateikiai: vestuvės
Šileika J.
Štrausas R.

Tapyba: kai Čiurlionis į ją pasineria
Tapyba: brandžiausi paveikslai
Tėvai (Konstantinas ir Adelė Čiurlioniai)
Tichis K.
Trečiojo tūkstantmečio sutikimas Vilniaus Rotušės aikštėje

Varėna (M.K.Čiurlionio gimtinė)
Varėnos-Druskininkų kelias ("Čiurlionio kelias")
Varnas A.: Čiurlionio portreto autorius
Varnas A.: lietuvių dailės parodų dalyvis
Varšuvos dailės mokykla
Varšuvos lietuvių draugija
Varšuvos lietuvių savišalpos draugijos choras
Varšuvos Kauziko piešimo mokykla
Varšuvos konservatorija
Vestuvės Šateikiuose
Viena
Vienožinskis J.
Vildžiūnas V.
Vileišis P. ir jo namai
Vilniaus dešimtmetė muzikos mokykla
"Vilniaus kanklių" draugijos choras
Vilniaus Rasų kapinės
Vilnius: Čiurlionio meno ansamblis
Vilnius: Čiurlionio meno mokykla (menų gimnazija)
Vilnius: gyvenimas ir kūrybą 1907-8 m.
Vilnius: pomirtinės M.K.Č. tapybos parodos
Vilniaus Rotušės aikštė: sutinkant trečiąjį tūkstantmetį
Vytauto didžiojo kultūros muziejus (Kaunas)

Zikaras J.

Žmona (Sofija)
Žmuidzinavičius A.: Dailės draugijos pirmininkas
Žmuidzinavičius A.: pirmosios lietuvių dailės parodos dalyvis
Žmuidzinavičius A.: pirmosios lietuvių dailės parodos organizavimas


Čiurlionio dailė

A B C D F G H J K L M N P R S T U V Z Ž


Amžinybė
Angelas
Auka
Aukuras

Bičiulystė

Ciklai: "Himnas"
Ciklai: "Karalaitės kelionė (Pasaka)"
Ciklai: "Kibirkštys"
Ciklai: "Laidotuvių simfonija"
Ciklai: "Liūdesys"
Ciklai: "Miestas"
Ciklai: "Para"
Ciklai: "Pasaka. Karalaitės kelionė"
Ciklai: "Pasaulio sutvėrimas"
Ciklai: "Pavasaris"
Ciklai: "Rex"
Ciklai: "Rytmetis. Miestas"
Ciklai: "Tvanas"
Ciklai: "Užburtas miestas"
Ciklai: "Vasara"
Ciklai: "Zodiakas"
Ciklai: "Žiema"

Debesys (Laivas)
Demonas
Diptikas "Preliudas ir fuga": Preliudas Fuga
Dūdorius

Fantazija (Kompozicija)
Fantazija (triptikas): Preliudas Fuga Finale
Fuga

Gėlės
Gluosniai

Himnas
Himnas (ciklas): Angelai Himnas Arfininkai

Juozapo sapnas
Jūros sonata: Allegro Andante Finale

Kalnai
Karalaičio kelionė (triptikas): I II III
Karalaitės kelionė (ciklas): I II III
Karaliai. Pasaka
Kibirkštys (ciklas): I II III
Kiparisai
Kompozicija (Regėjimas)
Kompozicija. Fantazija
Kontrforsai
Kryžius

Laidotuvių simfonija (ciklas): I II III IV V VI VII
Laivas
Laivas. Debesys
Laiveliai
Langas
Lietuviškos kapinės
Liūdesys (ciklas): I II

Mano kelias (triptikas): I II III
Marso pasaulis
Miestas (ciklas): I II III
Mintis
Miško muzika
Miško šlamesys

Nojaus arka

Panas
Para (ciklas): Diena Vakaras Naktis
Pasaka (Karaliai)
Pasaka (Pilis)
Pasaka (Tvirtovė)
Pasaka. Karalaitės kelionė (ciklas): I II III
Pasaulio sutvėrimas (ciklas): I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
Pavasario sonata: Allegro Andante Scherzo Finale
Pavasaris
Pavasaris (ciklas): I II III IV
Perkūnas
Pilis. Pasaka
Piramidžių sonata: Allegro Scherzo
Praeitis
Preliudai: Angelas
Preliudai: Miestas
Preliudas
Preliudas ir fuga (diptikas): Preliudas Fuga
Profilis

Raigardas (triptikas): I II III
Ramybe
Regėjimas. Kompozicija
Rex
Rex (ciklas): I II III
Rytmetis. Miestas (ciklas): I II
Rojus

Saulėlydis
Saulės pasveikinimas
Saulės sonata: Allegro Andante Scherzo Finale
Sonatos: "Jūros sonata"
Sonatos: "Pavasario sonata"
Sonatos: "Piramidžių sonata"
Sonatos: "Saulės sonata"
Sonatos: "Vasaros sonata"
Sonatos: "Žalčio sonata"
Sonatos: "Žvaigždžių sonata"

Tiesa
Tyla
Triptikai: "Fantazija"
Triptikai: "Karalaičio kelionė"
Triptikai: "Mano kelias"
Triptikai: "Raigardas"
Tvanas (ciklas): I II III IV V VI VII VIII IX
Tvirtovė
Tvirtovė. Pasaka

Užburtas miestas (ciklas): Ožiaragis Rytas

Vakaras
Vasara
Vasara (ciklas): I II III
Vasaros sonata: Allegro Andante Scherzo Finale
Veidai

Zodiakas (ciklas): Vandenis Žuvys Avinas Jautis Dvyniai Vėžys Liūtas Mergelė Svarstyklės Kurklys Šaulys Ožys

Žaibai
Žalčio sonata: Allegro Andante Scherzo Finale
Žemaičių kapinės
Žemaičių koplytstulpiai
Žemaičių kryžiai
Žiema
Žiema (ciklas): I II III IV V VI VII VIII
Žinia
Žvaigždžių sonata: Allegro Andante


Čiurlionio muzika

A B C D E F H J K L M O P R S T U V W Z Ž


Allegro moderato (Styginių kvartetas c-moll)
ALLEGRO MODERATO (ištrauka MP3 formatu)
Andante (Styginių kvartetas c-moll)
ANDANTE (ištrauka MP3 formatu)
"ANOJ PUSĖJ NEMUNO" (ištrauka MP3 formatu)
Aranžuotos liaudies dainos

"BEAUŠTANTI AUŠRELĖ" (ištrauka MP3 formatu)
"Besacas" (variacijų ciklas)

Chorinės kompozicijos a capella psalmių tekstais
Chorinės kompozicijos: kantata "De profundis"
Chorinės kompozicijos: liaudies dainų harmonizacijos
Chorinės kompozicijos žmonos Sofijos žodžiais

Dainos (Čiurlionio harmonizuotos)
"DAINŲ DAINELĖ" (MP3)
"De profundis" (kantata)

Europos miestai: Čiurlionio kelionės

Fortepijoniniai kūriniai: preliudai, fugos ir kt.
Fuga cis-moll
Fuga b-moll
FUGA G-MOLL (MP3)
Fugos

Harmonizuotos lietuvių liaudies dainos

"Jūra" ("peizažų" ciklas)
"Jūra" (simfoninė poema)
"JŪRA" (ištrauka MP3 formatu)
"Jūratė" (opera)

Kantata "De profundis"
Kaukazas: Čiurlionio kelionės
Kaunas: 25-osios Čiurlionio mirties metinės
Kūriniai fortepijonui: preliudai, fugos ir kt.
"Kęstutis" (uvertiūra)

Liaudies dainos (Čiurlionio harmonizuotos)

Menuetto (Styginių kvartetas c-moll)
MENUETTO (ištrauka MP3 formatu)
"Miške" (simfoninė poema)
"MIŠKE" (ištrauka MP3 formatu)
Moravskis E.

Opera "Jūratė"

"Peizažai"
Peterburgas: Čiurlionio mirties metinės
Preliudai
PRELIUDAS-187 (MP3)
PRELIUDAS-254 (MP3)
PRELIUDAS-269 (MP3)
PRELIUDAS-294 (MP3)
PRELIUDAS-304 (MP3)
PRELIUDAS-338 (MP3)
PRELIUDAS-344 (MP3)

Reinekė K.

"Sefaa Esec" (variacijų ciklas)
Simfoninės poemos: "Miške" ir "Jūra"
Styginių kvartetas c-moll
STYGINIŲ KVARTETAS C-MOLL. ALLEGRO MODERATO (ištrauka MP3 formatu)
STYGINIŲ KVARTETAS C-MOLL. ANDANTE (ištrauka MP3 formatu)
STYGINIŲ KVARTETAS C-MOLL. MENUETTO (ištrauka MP3 formatu)

"TAIP TOLI ŽADĖTA" (MP3)

Uvertiūra "Kęstutis"

Variacijos
Vargonai: Čiurlionio fugų skambesys
Varšuvos lietuvių savišalpos draugijos choras
"VIENAM KIEMELY" (MP3)
"Vieversėlis" (harmonizuotų dainų rinkinys)
"Vilniaus kanklių" draugijos choras

Wolman B.

Zamoiskis M.

"Žalčio fuga"