Preliudai ir fugos

Čiurlionio tapybinės sonatos, preliudai ir fugos kelia ginčą, kas nulėmė - tapyba ar muzika - jų unikalumą. Reikia pasakyti, kad jos nėra tiesioginė muzikos projekcija drobėn, o greičiau optimaliai pavykusi dailininko vaizduotės, meno vaizdų muzikalumo ir kartu tapybiškumo dermė.

Iš knygos "XX a. lietuvių dailės istorija"


Diptikas "Preliudas ir fuga" (1908 m.)

Preliudas
(48KB)

Fuga
(44KB)

Triptikas "Fantazija" (1908 m.)

Preliudas
(66KB)

Fuga
(74KB)

Finale
(74KB)

Kiti preliudai ir fugos

Fuga
1907-8 m. (35KB)

Preliudas
1908 m. (59KB)

Miestas. Preliudas
1908-9 m. (65KB)

Angelas. Preliudas
1908-9 m. (54KB)


I salė: paveikslų ciklai ir triptikai

"Laidotuvių simfonija"
"Tvanas"
"Pasaulio sutvėrimas"
"Zodiakas"
"Žiema", "Pavasaris", "Vasara"
Triptikai ("Mano kelias", "Karalaičio kelionė", "Raigardas")
Kiti 1904-6 m. ciklai
Kiti 1907-8 m. ciklai

II salė: muzikinė tapyba

"Saulės sonata"
"Pavasario sonata"
"Žalčio sonata"
"Jūros sonata"
"Vasaros sonata"
"Piramidžių sonata"
"Žvaigždžių sonata"
Preliudai, fugos ir kt.

III salė: kiti paveikslai

1904 m. paveikslai
1905 m. paveikslai
1906 m. paveikslai
1907 m. paveikslai
1908 m. paveikslai
1909 m. paveikslai


Grįžti į įžanginį Čiurlionio tapybos puslapį