1907 metų paveikslai

...Čiurlionis savo tapyboje palietė daugelį filosofinių problemų, jo plastinis regėjimas neatidalomas nuo daugiamintiškumo, o visas jo menas - tai būties refleksija, jos paslapčių spėjimas ir jos dėsnių analizavimas.

Iš knygos "XX a. lietuvių dailės istorija"


Bičiulystė
1906-7 m. (42KB)

Laivas
1906-7 m. (38KB)

Žiema
1906-7 m. (48KB)

Praeitis
1907 m. (76KB)

Amžinybė
1907 m. (66KB)


I salė: paveikslų ciklai ir triptikai

"Laidotuvių simfonija"
"Tvanas"
"Pasaulio sutvėrimas"
"Zodiakas"
"Žiema", "Pavasaris", "Vasara"
Triptikai ("Mano kelias", "Karalaičio kelionė", "Raigardas")
Kiti 1904-6 m. ciklai
Kiti 1907-8 m. ciklai

II salė: muzikinė tapyba

"Saulės sonata"
"Pavasario sonata"
"Žalčio sonata"
"Jūros sonata"
"Vasaros sonata"
"Piramidžių sonata"
"Žvaigždžių sonata"
Preliudai, fugos ir kt.

III salė: kiti paveikslai

1904 m. paveikslai
1905 m. paveikslai
1906 m. paveikslai
1907 m. paveikslai
1908 m. paveikslai
1909 m. paveikslai


Grįžti į įžanginį Čiurlionio tapybos puslapį