1904 metų paveikslai

Čiurlionio dailė, gimusi kaip spontaniškas sudėtingos ir daugiabriaunės asmenybės poreikis išsakyti savo vidaus pasaulį, ir ypač tapyba, išaugusi ne akademinės mokyklos įdiegtų profesinių kanonų rėmuose, o laisvai suvešėjusi kaip stiprios ir labai savitos meninės prigimties vaisius, tapo tąja Čiurlionio kūrybos sritimi, kuri teikia jam unikalumo aureolę.

L.Šepetys


Miško muzika (Miško šlamesys)
1903-4 m. (38KB)

Panas (Dūdorius)
1904 m. (44KB)


I salė: paveikslų ciklai ir triptikai

"Laidotuvių simfonija"
"Tvanas"
"Pasaulio sutvėrimas"
"Zodiakas"
"Žiema", "Pavasaris", "Vasara"
Triptikai ("Mano kelias", "Karalaičio kelionė", "Raigardas")
Kiti 1904-6 m. ciklai
Kiti 1907-8 m. ciklai

II salė: muzikinė tapyba

"Saulės sonata"
"Pavasario sonata"
"Žalčio sonata"
"Jūros sonata"
"Vasaros sonata"
"Piramidžių sonata"
"Žvaigždžių sonata"
Preliudai, fugos ir kt.

III salė: kiti paveikslai

1904 m. paveikslai
1905 m. paveikslai
1906 m. paveikslai
1907 m. paveikslai
1908 m. paveikslai
1909 m. paveikslai


Grįžti į įžanginį Čiurlionio tapybos puslapį