Čiurlioniui mirus

Pomirtinė Čiurlionio dailės paroda Vilniuje (1911) 1911 m. Dailės draugija Vilniuje ir Kaune surengė pirmąją pomirtinę Čiurlionio dailės parodą. Draugija taip pat talkininkavo "Meno pasaulio" grupei rengiant pomirtines jo darbų parodas Maskvoje (1911 m.) ir Peterburge (1912 m.), o 1913 m. Vilniuje buvo atidaryta pastovi Čiurlionio kūrybos paroda. Taigi Čiurlioniui mirus jo kūryba buvo dar labiau susidomėta, o tokios parodos plačiausiai išgarsino jo vardą.

"Čiurlionies kuopos" viršelis 1912 m. Peterburge, minint Čiurlionio mirties metines, pirmą kartą atlikta jo simfoninė poema "Miške".

1912-13 m. Londone vyko Antroji postimpresionistų paroda, kurioje buvo išstatyti ir keli Čiurlionio paveikslai, nors ir ryškiai išsiskyrę iš kitų dalyvių darbų.

1913 m. Dailės draugija išleido leidinį "Čiurlionies kuopa", kurio pagrindinis rūpestis buvo dailininko darbų eksponavimas.

Čiurlionis pagal Adomą Varną 1936 m. Kaune, minint 25-ąsias Čiurlionio mirties metines, pirmą kartą atlikta jo simfoninė poema "Jūra".

1961 m., praėjus 50 metų po Čiurlionio mirties, dailininkas Adomas Varnas nutapė jo portretą.

1975 m. 100-ųjų Čiurlionio gimimo metinių proga skulptorius Vladas Vildžiūnas Druskininkuose pastatė jam paminklą.

50 Lt proginė moneta - I pusė 50 Lt proginė moneta - II pusė 1995 m. Lietuvoje buvo išleista nauja proginė 50 Lt moneta su Čiurlionio atvaizdu.

2000 m. Hanoveryje (Vokietija) vykusioje tarptautinėje parodoje "Expo-2000" Lietuva pristatė projektą "Pasaulio sutvėrimas XX-o amžiaus pabaigai". Skambant to paties pavadinimo Giedriaus Kuprevičiaus kompozicijos fonogramai, buvo rodoma animacija, sukurta judinant ir transformuojant atskirus Čiurlionio paveikslų elementus ("Pasaulio sutvėrimo" ciklas, "Saulės pasveikinimas", "Rex" ir kt.). Projektas susilaukė nemažo lankytojų dėmesio. Gruodžio 31 d. naktį, sutinkant trečiąjį tūkstantmetį, jis buvo pakartotas Vilniaus Rotušės aikštėje.Glausti biografiniai duomenys
Čiurlionio vardas Lietuvoje ir Pasaulyje

Į viršų
ABC (raskite konkrečią informaciją dalykinėje rodyklėje)