Mikalojaus Konstantino Čiurlionio parašas


Čiurlionio biografija ir kita informacija
Čiurlionio tapybos galerija
Čiurlionio muzikinės kompozicijos


Puslapis sukurtas 2001 m. Autorius: Osvaldas Grigas.
Reprodukcijos, citatos ir informacija rinkta iš knygų: "M.K.Čiurlionis" (1981),
"XX a. lietuvių dailės istorija - I" (1982), "Tarybų Lietuvos enciklopedija" (1985);
muzika ir kita medžiaga - iš kompaktinio albumo "M.K.Čiurlionis".
Pastabas, komentarus ir pasiūlymus galite siųsti adresu osgr1949@uosis.mif.vu.lt. Iš anksto dėkoju.

English version Padėkos ir nuorodos